M.ania-rysowania

Bon ton

Bon ton i inne umiejętności społeczne kształtowane według kroków Arnolda Goldsteina 

to warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, pedagogów specjalnych, innych osób  pracujący z dziećmi w wieku 4-6 lat w placówkach integracyjnych i masowych.

Na warsztatach

  • dowiesz się jak można rozwijać umiejętności społeczne w grupie przedszkolnej
  • poznasz przykładowe sposoby tworzenia i wprowadzania norm grupowych
  • poznasz podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych Goldsteina
  • poznasz scenariusze zajęć utrwalające normy kultury

  • otrzymasz ilustracje kroków umiejętności społecznych do gotowych scenariuszy
  • dowiesz się jak tworzyć scenariusze i ilustracje do wybranych umiejętności społecznych
  • poćwiczysz rozpisywanie wybranych umiejętności społecznych na poszczególne kroki
  • dowiesz się o myśleniu wizualnym
  • nauczysz się rysować proste historyjki społeczne

Zapisy

warszawskie.cs.klanza@gmail.com

annaizabella29@gmail.com

 

Program rozwijania umiejętności społecznych stworzony został z myślą o przybliżeniu i wyjaśnieniu młodszym dzieciom norm kultury i reguł życia grupowego obowiązujących w przedszkolu. Podczas zajęć dzieci poznają sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych np. proszenie o pomoc, przyłączanie się do zabawy itd. Scenariusze zajęć mają stały schemat. Problematyka zajęć wprowadzana jest w ciekawy dla dzieci sposób w różnych formach wykorzystujących dramę, film czy literaturę. Dzieci mają możliwość ćwiczenia poznanych umiejętności podczas scenek lub w czasie zabaw interakcyjnych. Kroki umiejętności społecznych przedstawione są w postaci prostych obrazków, co ułatwia dzieciom ich zapamiętanie. Do tworzenia obrazkowych historyjek wykorzystywane są zasady sketchnotingu, czyli rysunkowych notatek. Trening umiejętności społecznych (TUS) jest wskazany dla dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem, ale rozwijane umiejętności społecznych u wszystkich dzieci w grupie wpływa na zmniejszenie liczby konfliktów między nimi. Wprowadzenie ilustracji kroków umiejętności społecznych wspiera komunikację dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz pomaga wszystkim dzieciom w grupie.

Współautorka warsztatów Anna Ozimkiewicz: nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie. Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Posiada rekomendację PTP I stopnia – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: TRAD „Szansa”, Centrum Praw Kobiet, OPiP Drabina, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.