M.ania-rysowania

Bon ton

Bon ton i inne umiejętności społeczne kształtowane według kroków Arnolda Goldsteina 

 

to warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, pedagogów specjalnych, innych osób  pracujący z dziećmi w wieku 4-6 lat w placówkach integracyjnych i masowych.

Na warsztatach

 • dowiesz się jak można rozwijać umiejętności społeczne w grupie przedszkolnej
 • poznasz przykładowe sposoby tworzenia i wprowadzania norm grupowych
 • poznasz podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych Goldsteina
 • poznasz scenariusze zajęć utrwalające normy kultury
 • otrzymasz ilustracje kroków umiejętności społecznych do gotowych scenariuszy
 • dowiesz się jak tworzyć scenariusze i ilustracje do wybranych umiejętności społecznych
 • poćwiczysz rozpisywanie wybranych umiejętności społecznych na poszczególne kroki
 • dowiesz się o myśleniu wizualnym
 • nauczysz się rysować proste historyjki społeczne

Zapisy

warszawskie.cs.klanza@gmail.com

Informacje

annaizabella29@gmail.com

 

Program rozwijania umiejętności społecznych stworzony został z myślą o przybliżeniu i wyjaśnieniu młodszym dzieciom norm kultury i reguł życia grupowego obowiązujących w przedszkolu.

Podczas zajęć: dzieci poznają sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych np. proszenie o pomoc, przyłączanie się do zabawy itd. Scenariusze zajęć mają stały schemat. Problematyka zajęć wprowadzana jest w ciekawy dla dzieci sposób w różnych formach wykorzystujących dramę, film czy literaturę. Dzieci mają możliwość ćwiczenia poznanych umiejętności podczas scenek lub w czasie zabaw interakcyjnych. Kroki umiejętności społecznych przedstawione są w postaci prostych obrazków, co ułatwia dzieciom ich zapamiętanie. Do tworzenia obrazkowych historyjek wykorzystywane są zasady sketchnotingu, czyli rysunkowych notatek. Trening umiejętności społecznych (TUS) jest wskazany dla dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem, ale rozwijane umiejętności społecznych u wszystkich dzieci w grupie wpływa na zmniejszenie liczby konfliktów między nimi. Wprowadzenie ilustracji kroków umiejętności społecznych wspiera komunikację dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz pomaga wszystkim dzieciom w grupie.

 

 

Współautorka warsztatów Anna Ozimkiewicz: nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie. Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Posiada rekomendację PTP I stopnia – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: TRAD „Szansa”, Centrum Praw Kobiet, OPiP Drabina, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

 

W naszej pracy wykorzystujemy różnego rodzaju wizualne pomoce, takie jak historyjki społeczne czy karty pracy ilustrujące stany emocjonalne. Jak np ta  dotycząca sposobów okazywania radości  wykonana przez Anię Ozimkiewicz.

Materiały do  pobrania:

Kroki umiejętności społecznych
Okazywanie sympatii Goldstein proponuje w 4 krokach:
 1. Pomyśl  kogo lubisz lub kochasz, i chcesz mu okazać sympatię.
 2. Pomyśl w jaki sposób możesz okazać, że go lubisz ( powiedz to, zrób coś miłego, przytul)
 3. Wybierz odpowiedni moment (kiedy jest odpowiedni moment, czas, by to okazać)
 4. Zrób to, na co się zdecydowałeś              

 Pliki pdf do pobrania

Kroki umiejętności społecznych - okazywanie sympatii (385 pobrań)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność przedstawiania się

 

Goldstein o niej nie mówi, ale nam wydaje się bardzo ważna i przydatna. 

Tu można pobrać w formie pdf  Przedstawianie się Kroki umiejęności (41 pobrań)

Umiejętność oferowania pomocy

Plik pdf do pobrania tutaj Oferowanie pomocy (53 pobrania)